Bagaimana Cara Meyakini Keberadaan Malaikat Allah SWT? Sebutkan 3

>Hello Sohib EditorOnline, terima kasih telah membaca artikel ini. Di dalam artikel ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara meyakini keberadaan malaikat Allah SWT dan akan menyebutkan tiga cara yang bisa digunakan untuk meyakini hal tersebut.

Mengenal Malaikat Allah SWT

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya dan berada di sisi-Nya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan maksiat dan selalu taat pada perintah-Nya. Malaikat sering dikaitkan dengan berbagai tugas seperti penyampaian wahyu, menjaga langit dan bumi, serta melindungi orang yang beriman.

Banyak orang sering meragukan keberadaan malaikat karena tidak bisa melihatnya dengan mata kepala. Namun, Allah SWT sudah memberikan petunjuk kepada kita tentang keberadaan mereka melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi.

1. Membaca dan Memahami Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat dan peran mereka dalam kehidupan manusia. Dengan membaca dan memahami isi Al-Qur’an, kita dapat memahami tentang keberadaan malaikat dan meyakini bahwa mereka benar-benar ada.

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang malaikat di antaranya adalah:

No. Ayat Arti
1. Al-Baqarah: 97 “Sayang, barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur’an (kepada Nabi Muhammad) dengan seizin Allah yang Maha Kuasa,”
2. Al-An’am: 61 “Dan Dialah Yang mempunyai kunci-kunci segala yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dialah yang mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tiada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh suatu biji-pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tersurat dalam Kitab yang Nyata (Lauhul Mahfuzh).”
3. An-Nahl: 2 “Diturunkannya Al Kitab (Al Qur’an) dengan hak dari Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Mengamalkan Sunnah Nabi

Sunnah Nabi merupakan contoh dan tuntunan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat banyak kisah dan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, termasuk tentang keberadaan malaikat. Dengan mengamalkan sunnah Nabi, kita dapat memperkuat keyakinan tentang keberadaan malaikat.

Berikut ini adalah beberapa hadits Nabi yang menjelaskan tentang malaikat:

No. Hadits Arti
1. “Sedekah (menafkahkan harta) itu bisa mencegah kematian mendadak. Rasulullah bersabda: ‘Orang yang mempunyai dua belas orang anak keturunan, termasuk cucu, yang ujung-ujungnya mereka akan mati, kemudian pemilik harta itu memberikan sedekah dalam satu upaya untuk mencegah kematian mendadak itu, maka Allah akan mencegah kematian mendadak itu dari dirinya, keluarganya, dan harta-benda miliknya.’” (HR. Bukhari dan Muslim) Sedekah bisa mencegah kematian mendadak
2. “Sesungguhnya saya melarang kalian memusnahkan benteng-benteng, memotong pohon, membunuh unggas yang terbang, dan memukul wajah.” (HR. Muslim) Nabi melarang untuk memusnahkan benteng-benteng dan membunuh unggas yang terbang
3. “Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai sholat wajib maka tidak ada yang memisahkan dirinya dengan syurga kecuali kematian.” (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah) Membaca ayat kursi setelah sholat wajib dapat mendekatkan diri ke surga
TRENDING 🔥  Cara Download Tiktok MP3 – Panduan Lengkap untuk Sohib EditorOnline

3. Melihat Bukti-bukti Kehadiran Malaikat di Sekitar Kita

Terkadang kita tidak perlu mencari bukti secara eksplisit untuk meyakini keberadaan malaikat. Kita bisa melihat bukti-bukti kehadiran malaikat di sekitar kita dengan melihat tindakan positif atau peristiwa yang terjadi secara kebetulan.

Contohnya, ketika kita melakukan kebaikan dan mendapat pertolongan dari orang yang tidak kita kenal, hal ini bisa jadi merupakan tindakan dari malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Begitu juga ketika kita selamat dari suatu kecelakaan atau bencana alam yang terjadi secara kebetulan, hal ini bisa jadi merupakan pertolongan dari malaikat.

FAQ

Apa itu malaikat?

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya dan berada di sisi-Nya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan maksiat dan selalu taat pada perintah-Nya.

Apakah malaikat benar-benar ada?

Ya, keberadaan malaikat adalah salah satu keyakinan dasar dalam agama Islam yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi.

Apa peran malaikat dalam kehidupan manusia?

Malaikat memiliki berbagai tugas seperti penyampaian wahyu, menjaga langit dan bumi, serta melindungi orang yang beriman.

Bagaimana cara meyakini keberadaan malaikat Allah SWT?

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk meyakini keberadaan malaikat Allah SWT, yaitu dengan membaca dan memahami Al-Qur’an, mengamalkan sunnah Nabi, serta melihat bukti-bukti kehadiran malaikat di sekitar kita.

Apakah malaikat bisa dilihat dengan mata kepala?

Tidak, malaikat tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Namun, keberadaan mereka sudah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi.

Bagaimana Cara Meyakini Keberadaan Malaikat Allah SWT? Sebutkan 3