Cara Solat Istikharah: Mencari Petunjuk di Jalan Allah

>Hello Sohib EditorOnline, dalam artikel kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan solat istikharah dengan benar. Solat istikharah adalah doa untuk mencari petunjuk dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Solat ini sangat penting untuk dilakukan karena kita sebagai hamba Allah selalu membutuhkan bimbingan dari-Nya dalam menentukan pilihan-pilihan hidup yang terbaik bagi kita.

Pendahuluan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai cara solat istikharah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu solat istikharah dan mengapa solat ini sangat penting bagi umat muslim. Solat istikharah adalah doa yang dilakukan setelah sholat sunnah dua rakaat yang bertujuan untuk memohon bimbingan dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak orang yang salah kaprah mengenai solat istikharah, mereka menganggap solat ini hanya dilakukan ketika ingin menikah atau memilih jodoh yang tepat. Padahal sebenarnya solat istikharah bisa dilakukan dalam berbagai hal, seperti memilih karir, memilih sekolah atau universitas, membeli rumah atau mobil, dan lain sebagainya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memohon bimbingan dari Allah SWT dalam semua hal yang kita lakukan.

Kenapa Harus Solat Istikharah?

Ada banyak alasan mengapa kita harus solat istikharah, diantaranya:

 1. Memohon bimbingan dari Allah SWT dalam mengambil keputusan
 2. Menghindari kesalahan dalam memilih
 3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
 4. Menumbuhkan rasa pasrah dan ikhlas kepada Allah SWT

Solat istikharah sendiri tidak akan mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, namun solat ini akan membantu kita untuk memilih keputusan yang terbaik berdasarkan petunjuk dari Allah SWT.

Kapan Harus Solat Istikharah?

Kita bisa melakukan solat istikharah kapan saja kita ingin meminta petunjuk dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting. Ada beberapa kondisi yang biasanya menjadi momen yang tepat untuk melakukan solat istikharah, diantaranya:

 1. Ketika kita mendapat tawaran pekerjaan baru
 2. Ketika kita ingin memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi
 3. Ketika kita ingin memilih pasangan hidup
 4. Ketika kita ingin membeli rumah atau kendaraan baru

Namun, sebenarnya kita bisa melakukan solat istikharah kapan saja kita membutuhkan bimbingan dari Allah SWT.

Bagaimana Cara Melakukan Solat Istikharah?

Berikut adalah langkah-langkah cara melakukan solat istikharah:

 1. Bersihkan diri terlebih dahulu dengan wudhu, kemudian sholat dua rakaat dengan niat solat sunnah istikharah.
 2. Setelah selesai sholat, bacalah doa istikharah.
 3. Jangan lupa untuk berserah diri kepada Allah SWT dan beristighfar atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat.

Doa yang dibaca di dalam solat istikharah adalah sebagai berikut:

Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa asaluka min fadlika al-‘azimi, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta’lamu wa la a’lamu, wa anta ‘allamu al-ghuyub. Allahumma, in kunta ta’lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (atau: fi ‘ajili amri wa ajilihi) faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, wa in kunta ta’lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (atau: fi ‘ajili amri wa ajilihi) fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liya al-khaira haithu kana thumma ardini bihi.

Artinya:

Ya Allah, aku meminta petunjuk dari-Mu dengan ilmu-Mu, dan memohon kekuatan dari-Mu dengan kekuasaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dari keagungan-mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak tahu. Engkau Maha Mengetahui segala hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatku, baik sekarang maupun kelak, maka takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah jalannya. Kemudian berkatilah aku di dalamnya. Jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatku, baik sekarang maupun kelak, maka singkirkanlah aku daripadanya dan singkirkanlah urusan itu dariku. Takdirkanlah bagiku kebaikan apa pun yang ada padanya dan jadikanlah aku ridha dengan takdir-Mu.

Selanjutnya, kita dapat melanjutkan berdoa untuk meminta petunjuk atau perasaan hati yang tenang dalam mengambil keputusan.

TRENDING 🔥  Cara Menghapus File di Google Drive

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang solat istikharah:

Apa itu solat istikharah?

Solat istikharah adalah doa untuk meminta petunjuk dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kapan harus melakukan solat istikharah?

Kita bisa melakukan solat istikharah kapan saja kita membutuhkan bimbingan dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting.

Bagaimana cara melakukan solat istikharah?

Cara melakukan solat istikharah yaitu dengan sholat sunnah dua rakaat kemudian membaca doa istikharah.

Apa manfaat dari solat istikharah?

Manfaat dari solat istikharah yaitu memohon petunjuk dari Allah SWT, menghindari kesalahan dalam memilih, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta menumbuhkan rasa pasrah dan ikhlas kepada Allah SWT.

Apakah solat istikharah dapat mengubah takdir?

Solat istikharah tidak akan mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, namun solat ini akan membantu kita untuk memilih keputusan yang terbaik berdasarkan petunjuk dari Allah SWT.

Kesimpulan

Solat istikharah adalah doa untuk mencari petunjuk dari Allah SWT dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Solat ini sangat penting bagi umat muslim karena sebagai hamba Allah selalu membutuhkan bimbingan dari-Nya dalam menentukan pilihan-pilihan hidup yang terbaik bagi kita. Dalam melakukan solat istikharah, kita perlu bersihkan diri terlebih dahulu dengan wudhu dan sholat dua rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Dalam memilih keputusan hidup, kita perlu selalu memohon bimbingan dari Allah SWT dan solat istikharah adalah salah satu cara untuk melakukannya.

Cara Solat Istikharah: Mencari Petunjuk di Jalan Allah